Ψάθα για καρέκλες

3,50€

Ψάθες καρεκλών, ψάθες για καρέκλες καφενείου, ανταλλακτικά καρεκλών

Διάσταση 39x35cm

Ψάθα για καρέκλες

3,00€

Ψάθες καρεκλών, ψάθες για καρέκλες καφενείου, ανταλλακτικά καρεκλών

Διάσταση 39x35cm

Ψάθα για καρέκλες

3,00€

Ψάθες καρεκλών, ψάθες για καρέκλες καφενείου, ανταλλακτικά καρεκλών

Διάσταση 39x35cm